I bolagsordningar och aktieägaravtal finns inte sällan klausuler som begränsar möjligheten att överlåta aktier. Dessa klausuler kan vara svåra att hålla reda på. I denna månads upplaga av RosholmDell Insights presenterar vi en ordlista som hjälper dig att förstå och hantera olika överlåtelsebegränsningar. Vi kommer att utforska begrepp som samtyckesförbehåll, hembudsförbehåll, förköpsförbehåll, drag along och tag along, och ge konkreta exempel på hur de kan tillämpas. Genom att förstå dessa begrepp och klausuler kommer du att kunna navigera smidigare genom överlåtelseprocessen och undvika potentiella fallgropar.

Klicka här för att läsa månadens upplaga av RosholmDell Insights!