Per Gruwberger har fått förtroendet att agera ordförande vid Beställningscentralen i Kronoberg Aktiebolags årsstämma den 4 maj 2013. Beställningscentralen i Kronoberg Aktiebolag bedriver callcenter, support och trafikledning för person- och godstransporter. Bolaget har sitt huvudkontor i Växjö och omsätter ca 30 miljoner kronor om året. I samband med årsstämman utsågs Per Gruwberger, med mångårig erfarenhet inom framför allt bolagsrätt och aktiemarknadsrätt, till stämmans ordförande.