RosholmDell välkomnar Nicklas Lång som Senior Counsel. Nicklas Lång kommer senast från Höganäs AB (publ). Förra året lämnade Nicklas sin roll på Höganäs som Senior Vice President Group Legal och General Counsel. Nicklas stärker byrån brett med sin gedigna erfarenhet och driv att hjälpa byråns kunder till fler och större framgångar. Nicklas stärker även specifikt byråns olika team som hjälper kunder inom Compliance, M&A och Corporate Commercial, Immaterialrätt samt hållbarhet relaterat till affärsjuridik.    

Nicklas Lång ansluter till RosholmDell för att hjälpa byråns kunder till fler och större framgångar. Han stärker även byrån brett på dess fortsatta tillväxtresa.

Nicklas Lång har varit verksam jurist i över 25 år. Han har gedigen erfarenhet från arbete i domstol, på advokatbyrå men framför allt som bolagsjurist och chefsjurist på stora svenska industribolag. Nicklas har bred erfarenhet av att hantera bolagsrättsliga frågor samt komplexa kommersiella avtalsrelationer. Detta har han även hanterat i en global kontext och i multipla jurisdiktioner. Han har också bred erfarenhet av att bygga och leda effektiva funktioner inom legal, riskhantering, krishantering, compliance, bolagsstyrning samt hållbarhet.

Under sina 14 år på Höganäs, varav de sju senaste som medlem i koncernledningen, hade Nicklas flera roller och drev ett antal stora projekt. Under sin tid på Höganäs byggde Nicklas upp Höganäs bolagsjuristfunktion liksom koncernens Trade Compliance avdelning och hållbarhetsavdelning, med globala supportfunktioner. Nicklas har lett ett antal stora M&A-projekt, även efterföljande implementeringsarbete, arbetat i koncernens krisledningsgrupp och varit övergripande ansvarig för kanalerna och processerna för hantering av visselblåsningar. Han har även gedigen erfarenhet av att ha utvecklat och implementerat strukturer för bolagsstyrning och compliance inklusive inrättandet av relevanta kommittéer för hantering av dessa frågor.

Nicklas har även mångårig erfarenhet från styrelsearbete och ledarskapsarbete.