RosholmDell välkomnar Johan Ragnar, som började arbeta på byrån den 16 maj. Johan Ragnar ska ansvara för byråns Bank och Finansavdelning. I teamet ingår även Martin Dell och Jonas Rydström som började arbeta på byrån den 1 mars i år.

Johan Ragnar har nio års erfarenhet som affärsjuridisk rådgivare med särskilt fokus på bank- och finansmarknaden varav sju år i Advokatfirman Vinges Bank- och Finansgrupp i Stockholm respektive Skåne där han agerat rådgivare i en mängd finansieringstransaktioner avseende bland annat förvärvsfinansiering och finansiering av tillgångar (asset financing) med särskilt fokus på luftfartyg. Johan besitter spetskompetens inom bolagsstyrning, finansiella tillståndsfrågor och compliance. Innan Johan började på RosholmDell arbetade han två år som bolagsjurist på Ikano Bank i Malmö samtidigt som han i egen verksamhet tillhandahöll finansregulatorisk rådgivning.

Jonas Rydström kom till RosholmDell med fem års erfarenhet från Corporates & Institutions Legal på Danske Bank där han arbetade med huvudfokus på frågor kring finansiering, exportfinansiering och cash management/likviditetshantering i relation till bankens större kunder och Private Equity-fonder. Jonas har erfarenhet, såväl som företrädare för banken som koordinator för bankgrupper, från stora företagsförvärv, börsintroduktioner och upplåning för allmänna bolagsändamål samt har bistått banken i projekt rörande stora cash management-implementeringar och komplexa exportfinansieringstransaktioner.

– Vi är väldigt glada att framöver erbjuda våra kunder juridisk rådgivning inom bank- och finansrätt. Johan och Jonas har tillsammans mångårig erfarenhet från finansbranschen såväl från bank som från advokatbyrå och deras juridiska kompetensområden kompletterar varandra perfekt. Vi ser nu fram emot att stärka RosholmDells position på marknaden även inom bank- och finansrätt, säger Martin Dell, VD på byrån.

Johan Ragnar & Jonas Rydström