RosholmDell är en av få advokatbyråer i Sverige med specialisering inom järnväg och kollektivtrafik och är numera medlem av branschorganisationen Swedtrain.

Med de utmaningar och möjligheter som järnvägsbranschen står inför är det viktigt med en stark organisation som Swedtrain, vars vision är att bidra till långsiktig och hållbar utveckling av järnvägsindustrin genom att samla medlemmarnas kunskap, erfarenhet och lösningar.

Samtidigt som medlemskapet kan bredda byråns branschkunskap kan vi också bidra med vår kompetens på området. ”Vi är mycket glada över att nu vara medlemmar av Swedtrain. Vi vet att branschen och aktörerna inom den kommer att spela en mycket viktig roll för möjliggörandet av hållbart resande. Det tycker vi är viktigt och spännande att kunna vara med och bidra till.” säger Jonas Axelson, VD på RosholmDell.

Martin Dell leder RosholmDells kompetensgrupp ”Järnväg och kollektivtrafik” och är en av Sveriges främsta jurister inom järnvägs- och kollektivtrafikrätt. Martin och hans team har mer än 20 års erfarenhet av att hjälpa kunder med juridiska frågor kopplat till just järnväg och kollektivtrafik. Genom att vara kompromisslöst kund- och produktfokuserade hjälper vi våra kunder att vara framgångsrika.

Martin Dell