Arriva Sverige AB har av AB Storstockholms Lokaltrafik tilldelats uppdraget att utföra spårtrafik på Lidingöbanan från den 20 augusti 2012 tills banan stänger för ombyggnation under 2013 eller 2014. Arriva biträddes i upphandlingen av RosholmDell med Martin Dell som ansvarig delägare.