Entreprenörinvest Sverige investerar och blir delägare i det Kronobergsbaserade bolaget Solutions for tomorrow AB.

Solutions for tomorrow har utvecklat en ny digital och mobil röntgenplattform för användning inom sjukvården. Lösningen innebär patienter kan röntgas enklare ute på sjukhusets olika avdelningar och i förlängningen på plats på äldreboenden och vårdcentraler istället för att behöva uppsöka sjukhus.

Entreprenörsinvest Sverige AB är helägt av Familjen Kamprads stiftelse och ska bidra till en långsiktigt bra förvaltning av stiftelsens kapital. Entreprenörinvest är ett komplement till stiftelsens övriga investeringar och ska investera i mindre entreprenörsdrivna företag som är verksamma på mindre orter.

Entreprenörinvest Sverige biträddes i investeringen av RosholmDell Advokatbyrå. Ansvarig delägare var Anders Rosholm, främst biträdd av Henrik Olofsson.