Under sina över 50 år på marknaden har Rappgo blivit känt som ett premiummärke inom golvproduktion. Deras formstabila och noggrant utvalda flerskiktsträgolv är idag efterfrågade över hela världen.

Produktionen har sedan starten 1967 varit baserad i de småländska skogarna. Verksamheten är anpassad för att kunna tillmötesgå vitt skilda förutsättningar och önskemål. Materialet hämtas från långsamtväxande skogar för att säkerställa rätt hårdhet och struktur. Genom varsam hantering och ytbehandling blir slutprodukten hållbara och högkvalitativa trägolv, där naturens form och själfullhet fortfarande lyser genom.

Genom en inkråmsöverlåtelse har Rappgo nu sålt sin golvtillverkningsverksamhet till Antorap AB. Köparbolaget kommer i samband med överlåtelsen att överta Rappgos företagsnamn. Genom försäljningen ges verksamheten en stabil grund och goda förutsättningar för framtida utveckling.

RosholmDell har biträtt Rappgo i samband med transaktionen. RosholmDells team bestod i huvudsak av Linn Månsson, Rebecca Zackrisson, Viktor Lundberg och Anders Rosholm.