RosholmDell har företrätt ägarna till bolaget BK-Produkter i Alvesta AB vid försäljning av bolaget till BJABI Invest AB.

BK-Produkter i Alvesta producerar sedan 1985 detaljer åt bland annat elektronikindustrin, byggnadsindustrin och inrednings- och vitvarubranchen. Bolaget hade 2013 en omsättning på drygt 21 miljoner SEK.

Ägarna av BK-Produkter i Alvesta AB biträddes vid försäljningen av RosholmDell. Byråns team bestod av Anders Rosholm som ansvarig delägare och Per Gruwberger.