Scandimagnet Holding AB har den 7 februari 2013 förvärvat Mediflash Holding AB:s aktiepost i Scanditronix Magnet AB och har därigenom blivit 100-procentig ägare till bolaget.

Scanditronix Magnet AB tillverkar magneter till avancerad utrustning inom forskning, medicin och industri. Bland företagets kunder finns bland annat organisationer och företag som CERN, GeneralElectric Medical Systems, Mitsubishi Electric och Metso Minerals.

Scandimagnet Holding AB har biträtts i transaktionen av RosholmDell. Byråns team leddes av Anders Rosholm, främst assisterad av Per Gruwberger.