Småländska bilaktiebolaget har den 3 mars 2014 förvärvat samtliga aktier i Kalmar Bilcentrum AB. Småländska Bil-koncernen är återförsäljare av personbilar, transportbilar och tunga lastbilar för Mercedes-Benz, Nissan och Kia. Koncernen har efter förvärvet anläggningar i Växjö, Kalmar, Skövde och Vetlanda med totalt ca 100 anställda och en årsomsättning om ca 600 miljoner kronor.

Småländska bilaktiebolaget företräddes i transaktionen av RosholmDell. Byråns team bestod av Anders Rosholm och Henrik Olofsson.