RosholmDell har biträtt investmentbolaget Jörgen Björn Invest vid förvärvet av fastighetsbolagen Braås Centrum AB och BD Fastigheter & Konsulter AB från det danska bolaget Intactor A/S. Transaktionen omfattade totalt nio kommersiella fastigheter i Växjö och Alvesta kommun. Ansvarig delägare har varit Anders Rosholm med biträde av Per Gruwberger och Henrik Olofsson.