RosholmDell är en ledande svensk advokatbyrå inom sina specialistområden. Som ett steg i att stärka vår byrås närvaro i södra Sverige startar RosholmDell till hösten 2015 ett Helsingborgskontor. Välkommen till vår invigningsfest den 5 november 2015.