Martin Dell och Anders Rosholm föreläste den 18 oktober 2012 på höstmötet för Östra Avdelningen av Sveriges Advokatsamfund i Vadstena. Ämnet för dagen var ungt ledarskap på advokatbyrå. Anders och Martin talade bland annat om vikten av öppenhet och transparens mellan medarbetarna på en advokatbyrå vilket de i slutänden anser gynnar klienten genom ett ökat engagemang i byråns ärenden.