Anders Rosholm och Henrik Olofsson föreläste den 1 mars hos Almi Företagspartner i Växjö för ett antal bolag från regionen. Föreläsningen är en del av Almis företagssatsning på handel med Kina. Ämnet för föreläsningen var affärer i Kina ur ett juridiskt perspektiv.