Den 12 maj gästade Henrik Olofsson intresseorganisationen Tunga Fordon för att tala om skyddet för personuppgifter enligt Personuppgiftslagen och den nya Dataskyddsförordningen. Tunga Fordon är en medlemsorganisation för företag som tillverkar fordon för bland annat skogs-, entreprenad- och materialhanteringsindustrin, med medlemmar som exempelvis AB Volvo, Semcon, Midroc och Rottne Industrier. Henrik informerade bland annat om de skärpta krav som Dataskyddsförordningen kommer att ställa på företag och de utökade sanktioner som kommer att gälla vid brott mot lagstiftningen.