Martin Dell och Per Gruwberger höll den 19 november 2013 ett seminarium för Handelskammarens Inköpsnätverk på temat ”Juridik för inköpare”. Seminariet anordnandes i Malmö och gästades av cirka 25 inköpsansvariga från företag i regionen.