Behöver du, eller någon du känner, veta mer om kommande ändringar för bostadsrätter? RosholmDell kommer den 27 april 2023 i samarbete med JUC hålla utbildning om de nya reglerna för bostadsrätter. Utbildningen berör hur de nya reglerna påverkar bostadsrättsmarknadens olika parter och vilka åtgärder som behöver vidtas. Det finns i Sverige cirka 1 miljon bostadsrätter fördelade på cirka 27 500 bostadsrättsföreningar som berörs av de nya reglerna, liksom de som producerar bostadsrätter. De nya reglerna kommer därför påverka många.

Mer i detalj kommer du lära dig om nyheterna i den nya lagstiftningen och hur den påverkar bostadsrättsföreningar och bostadsutvecklare. Som kursdeltagare ges du insikt i vad förändringarna innebär, får praktiskt användbara råd och exempel på vilka åtgärder som kan bli aktuella.

Föreläsare Niklas Olsson har arbetet med bostadsrelaterad juridik under mer än ett decennium och har bred erfarenhet av den praktiska tillämpningen kopplat till de aktuella frågorna.

Läs mer och anmäl dig nedan.

https://juc.se/produkter/nya-regler-for-bostadsratter