Den 27 oktober arrangeras en workshop för bolag knutna till Kalmar Science Park. Elsa Elmgren Stenkula från RosholmDell kommer att föreläsa om den affärsmässiga vinsten med att efterleva dataskyddsförordningen (GDPR) och hur utmaningarna relaterade till lagstiftningen kan hanteras.

Elsa Elmgren Stenkula arbetar som biträdande jurist i RosholmDells Compliance & Regulatory-grupp och är specialiserad inom bland annat dataskydd. Dataskyddsområdet genomgår ofta förändringar och RosholmDell arbetar med effektiva processer för att förenkla för organisationer att uppfylla de krav som lagstiftningen ställer. Målet med workshopen är att skapa en god kännedom om GDPR och att skapa förutsättningar för deltagarna att arbeta vidare med dataskyddsfrågor med hjälp av olika verktyg och processer.

Läs mer om evenemanget här.