S K Industristeel AB har den 28 februari 2014 förvärvat en majoritetspost om sextioen procent av aktierna i bolaget Norrhults Stålgjuteri Aktiebolag. Norrhults Stålgjuteri Aktiebolag är marknadsledande i Norden avseende gjutning av avancerat stålgjutgods och bolaget levererar bland annat komponenter till båtpropellrarna i Rolls Royce vattenjetsystem samt förgreningsrör till bolag inom norska off-shore/oljeindustrin. Bolaget omsatte 2013 cirka 73 miljoner kronor.

S K Industristeel rådgavs av RosholmDell i transaktionen. Byråns team leddes av Anders Rosholm främst assisterad av Per Gruwberger och Emily T Da Costa.