Anders Rosholm och Henrik Olofsson höll den 8 april ett föredrag i Växjö på temat ”Legala aspekter vid bolagsförsäljning”. Anders och Henrik talade om de legala aspekter som bör beaktas vid en företagsförsäljning och på vilket sätt man genom avtal och andra juridiska instrument kan skapa ett mervärde vid försäljningen av sitt bolag.

Seminariet anordnades tillsammans med den finansiella rådgivaren ScandCap som talade om ”Processen att sälja ett bolag” samt LuxNordic som föreläste om ”Framgångsrik kapitalförvaltning”.  Seminariet gästades av en rad företrädare för bolag i regionen.