RosholmDell har biträtt Fastighets AB Trianon vid tecknandet av ett tioårigt avtal med Extremezone AB

RosholmDell har biträtt Fastighets AB Trianon vid tecknandet av ett tioårigt avtal om uthyrning av lokal för ett actioncenter om ca 4 000 kvm till Extremezone AB på Entré i Malmö. ExtremeZone kommer efter sommaren att öppna ett sport- och actioncenter med restaurang i Fastighets AB Trianons galleria; Entré i Malmö. RosholmDells fastighetsgrupp har biträtt Fastighets AB Trianon med rådgivning under hyresavtalsförhandlingarna.