RosholmDell har biträtt Fastighets AB Trianon vid tecknandet av ett tioårigt avtal om uthyrning av lokal för ett actioncenter om ca 4 000 kvm till Extremezone AB på Entré i Malmö. ExtremeZone kommer efter sommaren att öppna ett sport- och actioncenter med restaurang i Fastighets AB Trianons galleria; Entré i Malmö. RosholmDells fastighetsgrupp har biträtt Fastighets AB Trianon med rådgivning under hyresavtalsförhandlingarna.