RosholmDell har biträtt det brittiska bolaget Killgerm Group Ltd i samband med förvärvet av Milluck AB.

Milluck AB är en marknadsledande leverantör av produkter och tjänster relaterade till den professionella marknaden för skadedjursbekämpning i Sverige och Skandinavien.

Killgerm Group Ltd är en marknadsledande leverantör och tillverkare av professionella skadedjursbekämpningsprodukter med global verksamhet i 11 länder och på 4 kontinenter. Killgerm Group stärker genom sitt förvärv sin position på marknaden för skadedjursbekämpningsprodukter i norra Europa. Närvaron på den skandinaviska marknaden kommer också komplettera och stärka de befintliga verksamheterna i Belgien, Tyskland, Nederländerna, Polen, Spanien, Schweiz och Storbritannien.

RosholmDells team bestod av Rebecca Zackrisson, Louise Björneman, Viktor Johansson och Anders Rosholm.