Sedan 2014 uppmärksammar Helsingborgs stad företag och personer som staden tycker bidrar på ett eller flera sätt till att visionen ”Helsingborg 2035” uppnås. Företagsstjärnor är inte bara med och bidrar till stadens snabba utveckling utan står också för arbetstillfällen, kompetens och kreativitet. RosholmDell är nu mycket stolta över att meddela att byrån den 23 maj 2017 erhöll utmärkelsen ”Företagsstjärna i Helsingborg” med följande motivering:

Med tydliga ambitioner om att skapa tillväxt för människor och idéer på Helsingborgs start up-scen, visar RosholmDell med sitt tydliga engagemang, vikten av att tidigt bygga relationer med talanger som väljer att bygga digitala bolag i Helsingborg.

För ytterligare information om Företagsstjärnor, vänligen klicka här!