RosholmDell har inlett samarbeten med Företagsfabriken i Kronoberg och Kalmar Science Park Incubator. Byrån erbjuder vid ett par tillfällen i månaden de företag som inkubatorerna arbetar med gratis juridisk rådgivning. Avsikten är att stärka de expansiva företagen i deras uppstartsskeden och på så sätt bidra till det regionala näringslivets utveckling. Samarbetet har fått ett mycket positivt gensvar av inkubatorföretagen.