FullSizeRender

Vårt ekologiska fotavtryck är en fråga som RosholmDell tar på stort allvar. Den miljömässiga effekten som orsakas av vårt arbete ska beaktas i största möjliga utsträckning och byrån har för detta syfte annat antagit en miljöpolicy. När vi fick reda på att 50 % av samtliga bilresor i Sverige är kortare än 5 km beslöt vi oss för att designa, beställa och bygga en single speed-cykel till vardera av våra tre kontor. Cyklarna kommer att användas av byråns jurister för snabba transporter till och från möten och ärenden inom Växjö, Helsingborg och Kalmar. Vi ses på gatorna!