Representanter från RosholmDells verksamhetsgrupp för offentlig upphandling har blivit inbjudna att medverka som talare vid Inköpsrådets Praxisdag den 21 november 2022 i Göteborg. Under dagen presenteras ny och aktuell rättspraxis gällande reglerna om offentlig upphandling.

Anmälan till Praxisdagen 2022 kommer inom kort att vara möjlig via Inköpsrådets hemsida.