RosholmDell är nu medlem i the Rail Working Group (RWG). RWG är en icke-vinstdriven intresseorganisation inom järnvägsindustrin som är baserad i Schweiz. Intresseorganisationens huvudfokus är att arbeta med järnvägsindustrin, myndigheter och myndighetsorganisationer i syfte att öka medvetenheten om Luxemburgprotokollet från 2007. Luxemburgprotokollet har som mål att skapa ett världsomfattande rättsligt ramverk för att underlätta finansiering och utveckling inom järnvägsindustrin. RWG arbetar även aktivt med att främja antagandet av Luxemburgprotokollet och för att underlätta möjligheterna till en kostnadseffektiv finansiering av järnvägsfordon genom att underlätta för finansieringslösningar med privat kapital inom järnvägsindustrin.

 

RosholmDells delaktighet i arbetet som RWG och dess medlemmar utför kommer att bidra med kunskap från den svenska järnvägsindustrin, medverkan till implementeringen av Luxemburgprotokollet i Norden och vara en del av intresseorganisationens arbetet med att forma framtidens järnvägsindustri.

 

För mer information om RWG följ länken till RWG:s hemsida.