RosholmDell har varit juridisk rådgivare åt Växjö Lakers i samband med omstruktureringen i Lakers-koncernen. I samband med förändringsarbetet har bland annat Växjö Lakers Idrott AB, i vilket elitverksamheten bedrivs, fått en ny aktiestruktur och ett nytt ägarbolag i form av Sport Utveckling Sweden AB. RosholmDells rådgivning har bland annat avsett aktiebolagsrättsliga frågeställningar, licensfrågor samt frågeställningar rörande Svenska Ishockeyförbundets regelverk.

Anders Rosholm har varit ansvarig delägare i ärendet biträdd av Per Gruwberger och Henrik Olofsson.