RosholmDell har varit rådgivare åt Växjö Lakers-koncernen i samband med förvärv och överlåtelse av fastigheter i anslutning till Vida Arena, Arenastaden, till APP. På det överlåtna området planerar APP att bygga en 19 våningar hög och för Växjö unik byggnad för en beräknad kostnad om cirka 700 miljoner. RosholmDells team bestod av Anders Rosholm, Per Gruwberger och Johan Norrlin.