RosholmDell har varit rådgivare vid upphandling av Green Cargo som Northland Resources operatör av järnmalmstransporterna mellan omlastningsstationen i Pitkäjärvi och hamnen i Narvik. Green Cargo kommer även att ansvara för växlingsarbetet i Pitkäjärvi och Narvik. Avtalet, som löper på fem år, är värt 120 MUSD. Logistikkedjan från Kaunisvaara gruvområde till Narviks hamn hanteras av den amerikanska supply chain solutions specialisten Savage. RosholmDells team bestod av Martin Dell och Henrik Olofsson.