RosholmDell rådgivare när Helsingborgs hamn vill flytta till nytt läge

Helsingborgs hamn är en av Sveriges största hamnar och planerar nu att effektivisera och öka verksamheten genom att flytta containerhanteringen till två nya kajer och en ny kombiterminal söder om dagens hamnområde. RosholmDells miljögrupp, som leds av Daniel Drott, agerar rådgivare i arbetet med att ansöka om de miljötillstånd som krävs. Enligt tidplanen ska fartyg kunna tas emot i den nya containerhamnen 2028.