Susanna kommer, med sina femton års erfarenhet av fastighetsjuridik, att ansvara för RosholmDells fastighetsgrupp som hanterar transaktioner, hyresjuridiska och entreprenadjuridiska uppdrag. Susannas spetskompetens är kommersiell hyresjuridik men hon besitter även djup kunskap om en fastighets hela livscykel. Närmast kommer Susanna från egen verksamhet, där hon bedrivit affärsjuridisk rådgivning till fastighetsbolag, fastighetsutvecklande bolag och kommuner. Susanna har även en bakgrund från Fabege AB (publ.), där hon arbetade som bolagsjurist varvid hon bl.a. byggde upp bolagets juristfunktion från grunden.