Vi välkomnar vår sommarnotarie Lina Albihn till RosholmDell Advokatbyrå. Lina studerar för närvarande juridik vid Stockholms Universitet med inriktning mot affärsjuridik.