RosholmDells Johan Ragnar invald som styrelsemedlem i Fintech Øresund

Fintech Øresund är en ny hub för att dela erfarenhet och kompetens inom finansiell teknologiverksamhet (Fintech). Redan idag finns betydande erfarenhet, kompetens och entreprenörsanda inom Fintech i Öresundsregionen, men det har saknats ett gemensamt forum. Genom starten av Fintech Øresund kommer förutsättningarna för lokala Fintech-aktörer att växa snabbare att förbättras samt uppstart av nya verksamheter inom området underlättas.

De flesta Fintech-bolagen måste förhålla sig till det finansiella regelverket. Johan Ragnar, som är specialiserad på det finansiella regelverket kommer, utöver att tillsammans med övriga styrelsemedlemmar utveckla Fintech Øresund, bidra till medlemmarna i föreningen med sin omfattande erfarenhet och kompetens inom detta område.