RosholmDell har varit rådgivare åt schweiziska Stadler Bussnang AG, en global leverantör av spårfordon, i AB Transitios upphandling av nya regionaltåg för den framtida Mälardalstrafiken. Transitio, som är ett bolag samägt av 20 landsting/regioner, har nu beslutat att tilldela kontraktet till Stadler. Kontraktet omfattar tåg av typen ”DOSTO” (dubbeldäckare) och har ett ordervärde om ca 3,5 miljarder kronor. Utöver grundbeställningen om 33 tåg innehåller avropet även en option för ytterligare 110 fordon. RosholmDells team bestod av Martin Dell och Henrik Olofsson.