Steamship AB har den 3 april 2013 förvärvat bolaget bakom restaurangrörelsen Stars and Stripes i Växjö.

Steamship AB ägs av investerarna Lars Håkansson, Fredrik Göthberg och Leif Brodén.

Steamship biträddes i förvärvet av RosholmDell. Anders Rosholm var ansvarig delägare med biträde av Per Gruwberger och Henrik Olofsson.