Ikon män

MAN KAN VARA BRA PÅ MYCKET…

… men ingen kan vara bäst på allt. Därför har vi specialiserat oss. Vi har fullt fokus och spetskompetens inom ett antal juridiska områden där vi vet att vi tillhör de bästa.

NÄR DU BEHÖVER JURIDISK RÅDGIVNING…

…eller representation inom aktiebolagsrätt, företagsöverlåtelser och transaktionsjuridik, kommersiell avtalsrätt och offentlig upphandling, IT och IP-rätt samt tvistlösning.

Våg

MED EN OMFATTANDE ERFARENHET…

… i ryggen tar vi oss an våra uppdrag med nytänkande och vinnaranda. Vi utmanar gärna det gängse, men tappar aldrig bort det viktigaste – dig, vår klient, och det uppdrag du anförtrott oss.

ROSHOLMDELL = SPECIALISTER

Vi har valt att specialisera oss inom vissa juridiska områden, snarare än att agera som generalister över hela den juridiska spelplanen.

SPECIALISTER INOM

AKTIEBOLAGSRÄTT

Aktiebolagsrätt

Aktiebolagsrättsliga frågeställningar är ständigt relevanta i såväl fåmansaktiebolag som i börsnoterade aktiebolag. Som specialister inom aktiebolagsrätt hjälper vi våra klienter med samtliga aktiebolagsrättsliga frågor, vilka bland annat kan avse frågor relaterade till förvärvsstrukturer och vinstutdelningar samt hanteringar av fusioner, emissioner och inlösenförfaranden.

Företagsöverlåtelser

Företagsöverlåtelser

Vi har lång erfarenhet av både nationell och internationell transaktionsjuridik. Vi har varit rådgivare åt såväl ett antal av Sverige mest kända industribolag som ett stort antal Private Equity-bolag vid köp och försäljningar av bolag. Vi inriktar oss på medelstora och mindre transaktioner och kan genom vår spetskompetens erbjuda en effektiv transaktionshantering. Vi biträder ofta våra klienter genom hela transaktionen vilket bl a innefattar s k due diligence, finansieringsrelaterade frågor samt upprättande, granskning och förhandling av såväl överlåtelseavtal som andra avtal som kan vara aktuella i transaktionen.

KOMMERSIELL AVTALSRÄTT

Kommersiell avtalsrätt

Vi har särskilt stor erfarenhet av frågor relaterade till inköp och försäljning av varor och tjänster, både ur ett nationellt och internationellt perspektiv. Vi hanterar avtal och förhandlingar relaterade till exempelvis tillverkningsavtal, inköps- och försäljningsavtal, återförsäljningsavtal, agentval, allmänna villkor, leveransvillkor, legotillverkningsavtal, outsourcingavtal samt strategiska inköpsamarbeten.

JÄRNVÄG OCH KOLLEKTIVTRAFIK

Järnväg och kollektivtrafik

Vi är Sveriges enda advokatbyrå med uttalad huvudsaklig specialisering inom järnväg och kollektivtrafik. Martin Dell har i mer än 11 år rådgett ett stort antal olika aktörer från branschens samtliga områden. Några av de frågor som vi kan hjälpa er med och som vi har erfarenhet ifrån är:
 • Strategi, dokumentation, projektledning och genomförande av upphandlingar av kollektivtrafiktjänster, både på anbudsgivarsidan och för uppdragsgivare. Vi har varit rådgivare i nästan samtliga upphandlingar av tågtrafik och flera stora upphandlingar av busstrafik sedan år 2000.
 • Dito avseende köp, hyra, finansiering eller leasing av lok, motorvagnar eller godsvagnar. Exempelvis har vi agerat rådgivare avseende inköpssituationer rörande specialvagnar och lok för systemtågsupplägg och några av de i Sverige mest vanliga motorfordon för personbefordran. Tvistesituationer har i dessa sammanhang också hanterats.
 • Upphandlingar av kort- och långvariga transportavtal avseende olika godsslag, exempelvis kemikalier, virke, malm och mineralolja, både för transportörer och uppdragsgivare.
 • Infrastrukturprojekt, såsom ut- och ombyggnad av banor, ERTMS-upprustning, terminaler och lossningsanläggningar.
 • Löpande frågor inom driften, såsom garantiärenden, tillstånd, avgifter, kollisioner eller fastighetsfrågor.
Martin Dell är dessutom artikelförfattare och föredragshållare inom ämnet.

OFFENTLIG UPPHANDLING

Offentlig upphandling

Offentlig upphandling är enkelt. Har andra rådgivare låtit er tro något annat? Låt oss förklara varför vår ståndpunkt är den rätta vid ett personligt möte. Vi har omfattande erfarenhet från framgångsrik rådgivning till såväl upphandlande enheter och myndigheter som till anbudsgivare. I våra tjänster ingår:
 • Strategi, projektledning, dokumentation och genomförande av upphandlingar enligt LOU och LUF, såväl för anbudsgivare som för upphandlande enheter och myndigheter. Vi har bland annat varit rådgivare vid några av Sveriges genom tiderna största upphandlingar av transporttjänster och PPP projekt.
 • Processföring i förvaltnings- och kammarrätt samt Högsta förvaltningsdomstolen.
 • Rättsliga analyser.
 • Etablering och förvaltning av kvalificeringssystem.

IMMATERIALRÄTT OCH IT-RÄTT

Immaterialrätt och IT-rätt

Skyddar ert bolag sina immateriella rättigheter? Har ni försäkrat er om äganderätten till de produkter eller det datasystem som era konsulter har tagit fram? Använder någon annan ert varumärke otillåtet? Har någon lagt beslag på ert varumärke som domännamn? Behöver ni förhandla en licens för en ny programvara? Vad händer med er verksamhet om bolaget som tillhandahåller ert IT-rättsliga affärssystem går i konkurs? Vi fokuserar på att vara ett affärsmässigt inriktat stöd och att kombinera goda juridiska kunskaper med förståelse för ert bolags verksamhet. Vår kompetens omfattar i stort sett all slags immaterialrätt och IT-rätt såsom exempelvis frågor rörande upphovsrätt, varumärkesrätt, firmor, patent, domännamn och software.

BANK OCH FINANS

Bank och finans

Vi på RosholmDell tillämpar en bred definition av finansjuridik innefattande allt från en aktieägares inlåning till sitt bolag till komplexa lånetransaktioner och komplicerade regulatoriska frågeställningar. Vi har omfattande erfarenhet av lånefinansiering, innefattande såväl bekräftad som obekräftad finansiering av förvärv, fastigheter, tillgångar och allmänna bolagsändamål, exportfinansiering, leasingfrågor och likviditetshantering. Vidare har vi mycket hög specialistkompetens inom det finansregulatoriska området och ger löpande råd inom frågor som rör finansiella tillstånd/registreringar, regelefterlevnad (compliance) och bolagsstyrning. Vi agerar regelbundet rådgivare till såväl mindre bolag, som professionella investerare, family offices och stora affärsbanker.
AKTIEBOLAGSRÄTT

Aktiebolagsrättsliga frågeställningar är ständigt relevanta i såväl fåmansaktiebolag som i börsnoterade aktiebolag...

FÖRETAGSÖVERLÅTELSER

Vi har lång erfarenhet av både nationell och internationell transaktionsjuridik...

KOMMERSIELL AVTALSRÄTT

Vi har särskilt stor erfarenhet av frågor relaterade till inköp och försäljning av varor och tjänster, både ur ett nationellt och internationellt perspektiv...

JÄRNVÄG OCH KOLLEKTIVTRAFIK

Vi är Sveriges enda advokatbyrå med uttalad huvudsakliga specialisering inom järnväg och kollektivtrafik...

OFFENTLIG UPPHANDLING

Offentlig upphandling är enkelt...

IMMATERIALRÄTT OCH IT-RÄTT

Skyddar ert bolag sina immateriella rättigheter?

HUR KAN VI HJÄLPA DIG?

SAGT OM OSS

 • "Martin Dell har hjälpt oss med kompetent, snabb och effektiv rådgivning samt med stort engagemang vad gäller ekonomin i våra affärer."

  JOAKIM KARLSSON, EKONOMICHEF, BUFAB SWEDEN AB
 • "Anders Rosholm har under en längre tid snabbt och effektivt och med hög kompetens tillhandahållit juridisk rådgivning till vårt bolag. Jag vill särskilt poängtera att Anders hanterar immateriella rättighetsfrågor på ett utmärkt sätt."

  NICKLAS LÅNG, GENERAL COUNSEL, HÖGANÄS AB (PUBL)
 • "I överprövningssammanhang har Martin hanterat vårt uppdrag kompetent, snabbt och effektivt. Vi har varit mycket nöjda med hans assistans."

  PETER EGNER, NISCAYAH AB
 • "Sedan 2004 har Martin varit rådgivare till Bultens inköpsfunktioner. Han har bl.a. hjälpt oss med standardiseringen av våra inköpsdokument samt ett stort outsourcingprojekt. Rådgivningen har varit mycket kompetent, inte minst för att Martin har bra förståelse för den tekniska och ekonomiska delen av affären."

  TORBJÖRN HJERPE, VICE PRESIDENT QUALITY, ENVIRONMENT AND PURCHASING, BULTEN AB
 • "Martin Dell har varit rådgivare till DB Regio sedan vi startade vår verksamhet i Sverige. Han har på ett mycket kompetent sätt hjälpt oss vid våra inköpsprojekt i Sverige och i trafikhuvudmännens upphandlingar. Han har stor branschkännedom och kunskap inom inköps- och upphandlingsfrågor."

  TINO STEIGLEDER, AFFÄRSUTVECKLINGSCHEF, DB REGIO SVERIGE AB
 • Anders Rosholm och RosholmDell Advokatbyrå har sedan en längre tid varit affärsjuridiskt biträde till Alwex. RosholmDell har på ett kompetent och effektivt sätt löpande hanterat såväl fastighetsrättsliga tvistefrågor, kontraktsrättsliga frågor samt aktiebolagsrättsliga ärenden. Vi har varit mycket nöjda med deras arbete och det vi särskilt uppskattar är att byrån har hög tillgänglighet

  MATS LUNDMARK, VD ALWEX TRANSPORT AB

VI ÄR ROSHOLMDELL

Hos oss möter du dedikerade människor som specialiserat sig i sina yrken som jurister. I våra uppdrag drivs vi av passion för uppgiften. Alltid med våra värderingar som ledstjärnor.

Martin Dell

ADVOKAT

Ansvarig delägare Helsingborg

Martin har i mer än 17 år varit verksam som advokat, jurist och delägare på advokatbyrå, domstolar och offentliga förvaltningar i Sverige, Tyskland och Bryssel och är föreläsare och artikelförfattare inom trafik- samt inköps- och upphandlingsområdet. Han är en av Sveriges främsta experter inom järnvägs- och kollektivtrafikfrågor och arbetar utöver detta även med aktiebolagsrätt, företagsöverlåtelser, offentlig upphandling samt bank- och finansrätt.

Kontakt

+46 708 344 660
martin.dell@rdlaw.se
Ladda ner Ladda ner VCF-card ↓

Erfarenhet

2011 (SEPTEMBER): MEDGRUNDARE ROSHOLMDELL ADVOKATBYRÅ AB
2011: GRUNDARE RAPIDUM ADVOKATBYRÅ AB
2010: GRUNDARE APROVIS AB
2007/2008: DELÄGARE RAMBERG ADVOKATER, HELSINGBORG
2000-2007 / 2008-2010: ADVOKAT MANNHEIMER SWARTLING ADVOKATBYRÅ, VERKSAM I FRANKFURT, BERLIN, GÖTEBORG, STOCKHOLM OCH HELSINGBORG
1998- 2000: BITRÄDANDE ÅKLAGARE, HANDLÄGGARE PÅ REGIONAL PLANERINGSMYNDIGHET, HANDLÄGGARE VID EU-KOMMISSIONEN SAMT BITRÄDANDE DOMARE I BL.A. HALLE, NAUMBURG OCH BRYSSEL
1996-1997: FÖRELÄSARE INOM OFFENTLIG RÄTT, PRIVAT AKADEMI HEMMER

Utbildning

2010: BUYING BUSINESS SERVICES (SILF COMPETENCE)
2001: DIVERSE JURIDISKA KURSER VID STOCKHOLMS UNIVERSITET
(INTRÄDESFÖRUTSÄTTNING FÖR SVERIGES ADVOKATSAMFUND)
2000: 2:A JURIDISKA STAATSEXAMEN, HALLE, TYSKLAND
1997/1998: MASTER OF EUROPEAN LAW, STOCKHOLMS UNIVERSITET
1997: 1:A JURIDISKA STAATSEXAMEN, HALLE, TYSKLAND

Språk

SVENSKA, TYSKA, ENGELSKA

Medlemskap

2002: SVERIGES ADVOKATSAMFUND
2001: TYSKA RECHTSANWALTSKAMMER, FRANKFURT

Anders Rosholm

ADVOKAT

Ansvarig delägare Växjö

Anders har mer än elva års erfarenhet av arbete som affärsjuridisk rådgivare. Anders har varit verksam som advokat, bolagsjurist på Husqvarna AB (publ) och i domstol. Han är specialiserad på företagsöverlåtelser, aktiebolagsrätt samt IT/IP-rätt.

Kontakt

+46 707 344 661
anders.rosholm@rdlaw.se
Ladda ner VCF-card ↓

Erfarenhet

2011: (SEPTEMBER): MEDGRUNDARE ROSHOLMDELL ADVOKATBYRÅ AB
2010-2011: BOLAGSJURIST HUSQVARNA AB (PUBL)
2009-2010: SECONDMENT PÅ NOTERAT INDUSTRIBOLAG
2004-2010: ADVOKAT OCH JURIST PÅ MANNHEIMER SWARTLING ADVOKATBYRÅ
2004: TINGSRÄTTEN I HALMSTAD

Utbildning

1998-2003: JUR. KAND LUNDS UNIVERSITET
2003: UNIVERSITÉ AIX MARSEILLE III, AIX EN PROVENCE – JURIDIKSTUDIER
2000: UNIVERSITÉ STENDAHL, GRENOBLE, FRANSKA STUDIER
1993-94: SENIOR YEAR MARION HIGH SCHOOL, MARION ILLINOIS, USA

Språk

SVENSKA, ENGELSKA, FRANSKA, SPANSKA

Medlemskap

2010: SVERIGES ADVOKATSAMFUND

RosholmDell_Per002_1_comp

Per Gruwberger

ADVOKAT

Ansvarig delägare Kalmar

Per har mer än åtta års erfarenhet av arbete som affärsjuridisk rådgivare. Per har varit verksam som biträdande jurist och i domstol och är specialiserad inom bolags- och aktiemarknadsrätt, företagsöverlåtelser samt fastighets- och entreprenadrätt.

Kontakt

+46 707 344 641
per.gruwberger@rdlaw.se
Ladda ner VCF-card ↓

Erfarenhet

2011: JURIST PÅ ROSHOLMDELL ADVOKATBYRÅ
2010-2011: JURIST PÅ AMBER ADVOKATER
2009-2010: JURIST PÅ MANNHEIMER SWARTLING ADVOKATBYRÅ
2007-2009: TINGSRÄTTEN I MALMÖ
2005-2007: JURIST PÅ MANNHEIMER SWARTLING ADVOKATBYRÅ

Utbildning

2000-2005: JUR. KAND LUNDS UNIVERSITET
2003-2004: UNIVERSITY OF WESTMINSTER, LONDON – JURIDIKSTUDIER

Språk

SVENSKA, ENGELSKA

Medlemskap

2016: SVERIGES ADVOKATSAMFUND

Jonas Rydström

BITRÄDANDE JURIST

Jonas innehar en affärsjuridisk magister från Linköpings universitet. Han har fem års erfarenhet av avtals- och finansjuridik med fokus på likviditetshantering, exportfinansiering och lånetransaktioner. Han började på RosholmDell 2016 och arbetar huvudsakligen med bank- och finansieringsfrågor.

KONTAKT

+46 767 24 46 18
jonas.rydstrom@rdlaw.se

Erfarenhet

2016: JURIST, ROSHOLMDELL ADVOKATBYRÅ
2012-2015: JURIST, DANSKE BANK A/S, DANMARK, SVERIGE FILIAL (STOCKHOLM)
2011-2012: LÅNESPECIALIST, DANSKE BANK A/S, DANMARK, SVERIGE FILIAL (STOCKHOLM)

Utbildning

2006-2010: AFFÄRSJURIDISK MAGISTEREXAMEN MED EKONOMISK INRIKTNING, LINKÖPINGS UNIVERSITET
2009-2010: UNIVERSITY OF PORTSMOUTH, ENGLAND – JURIDIKSTUDIER

Språk

SVENSKA, ENGELSKA

Christin Kindberg

Biträdande jurist

Christin studerade juridik vid Örebro universitet och avlade juristexamen 2014. Hon kommer närmast från en tjänst på Utrikesdepartementet. Christins huvudsakliga rättsområden är offentlig upphandling, immaterialrätt och kommersiell avtalsrätt.

Kontakt

+46 708-344 685
christin.kindberg@rdlaw.se
Ladda ner VCF-card ↓

ERFARENHET

2014: BITRÄDANDE JURIST, ROSHOLMDELL ADVOKATBYRÅ
2014: SOMMARVIKARIAT DEPARTEMENTSSEKRETERARE, UTRIKESDEPARTEMENTET
2013-2014: JURIDISK PRAKTIK, SVERIGES AMBASSAD BERLIN

UTBILDNING

2014: JURISTEXAMEN, ÖREBRO UNIVERSITET
2013: TYSKA OCH INTERNATIONELL AFFÄRSJURIDIK, UNIVERSIÄT SALZBURG

SPRÅK

SVENSKA, ENGELSKA OCH TYSKA

Amelie Edgren

BITRÄDANDE JURIST

Amelie studerade juridik vid Örebro universitet och avlade sin examen år 2013. Samma år började hon på RosholmDell Advokatbyrå. Amelies huvudsakliga rättsområden är fastighetsrätt och företagsöverlåtelser.

Kontakt

+46 708 344 460
amelie.edgren@rdlaw.se

Erfarenhet

2014: BITRÄDANDE JURIST, ROSHOLMDELL ADVOKATBYRÅ
2013-2014: JURIDISK SAMT ADMINISTRATIV PRAKTIK, ROSHOLMDELL ADVOKATBYRÅ

Utbildning

2014: MASTEREXAMEN I JURIDIK, ÖREBRO UNIVERSITET

Språk

SVENSKA, ENGELSKA, TYSKA

Johan Norrlin

Advokat

Johan har mer än sex års erfarenhet av juridisk rådgivning som biträdande jurist och advokat. Johan har också varit verksam som domare i tingsrätt och hovrätt och är specialiserad inom tvistelösning samt fastighets, entreprenad och miljörätt.

Kontakt

+46 702-74 85 29
johan.norrlin@rdlaw.se

Erfarenhet

2015: (JANUARI) ADVOKAT ROSHOLLMDELL ADVOKATBYRÅ
2010-2014: JURIST OCH ADVOKAT ADVOKATFIRMAN GLIMSTEDT
2009-2010: JURIST HAMILTON ADVOKATBYRÅ
2008-2009: GÖTA HOVRÄTT (HOVRÄTTSASSESSOR 2009)
2006-2008: VÄXJÖ TINGSRÄTT
2005-2006: GÖTA HOVRÄTT
2003-2004: LÄNSRÄTTEN I KRONOBERGS LÄN OCH VÄXJÖ TINGSRÄTT
2001-2002: EKSJÖ TINGSRÄTT

Utbildning

1995-2001: JUR. KAND LUNDS UNIVERSITET

Språk

SVENSKA, ENGELSKA

Medlemskap

SVERIGES ADVOKATSAMFUND 2012

Carolina Thoft

ADVOKAT

Carolina avlade sin jur kand vid Lunds universitet 2012. Carolina har varit verksam som biträdande jurist och i domstol och är främst inriktad mot företagsöverlåtelser, processrätt, fastighetsrätt, arbetsrätt samt kommersiell avtalsrätt.

KONTAKT

+46 705 556 679
carolina.thoft@rdlaw.se

ERFARENHET

2015: JURIST, ROSHOLMDELL ADVOKATBYRÅ
2013-2015: TINGSNOTARIE KALMAR TINGSRÄTT
2012-2013:  JURIST PÅ ADVOKATBYRÅN SOUTHLAW

UTBILDNING

2007-2012:   JUR. KAND LUNDS UNIVERSITET
2011: EKONOMIHÖGSKOLAN VID LUNDS UNIVERSITET – EKONOMISTUDIER
2010: MAASTRICHT UNIVERSITY – JURIDIKSTUDIER

SPRÅK

SVENSKA, ENGELSKA

MEDLEMSKAP:

Sveriges advokatsamfund

Johan Ragnar

Johan Ragnar

ADVOKAT

Johan Ragnar har mer än nio års erfarenhet som affärsjuridisk rådgivare med särskilt fokus på bank- och finansmarknaden. Johan har varit verksam som advokat, bolagsjurist på Ikano Bank AB (publ) och i domstol samt drivit egen juristfirma med fokus på finansregulatoriska frågor. Han är specialiserad på bank- och finansrätt inklusive finansregulatoriska frågor/compliance samt på kommersiell avtalsrätt, företagsöverlåtelser och aktiebolagsrätt.

KONTAKT

+46 733 307 038
johan.ragnar@rdlaw.se

ERFARENHET

2016: (MAJ): JURIST PÅ ROSHOLMDELL ADVOKATBYRÅ AB
2014-2016: BOLAGSJURIST IKANO BANK AB (PUBL)
2014-2016: EGEN BYRÅ, JR LAW IN SWEDEN
2007-2014: ADVOKAT OCH BITRÄDANDE JURIST PÅ ADVOKATFIRMAN VINGE
2005-2007: TINGSNOTARIE, HELSINGBORGS TINGSRÄTT
2005: NOTARIE, KRONOFOGDEN I MALMÖ

UTBILDNING

1999-2004: JUR. KAND LUNDS UNIVERSITET
1999-2004: FIL KAND I FÖRETAGSEKONOMI, LUNDS UNIVERSITET
2004: SINGAPORE MANAGEMENT UNIVERSITY, STUDIER I MANAGEMENT OCH ORGANISATION
1995-96: SENIOR YEAR, SMITHFIELD HIGH SCHOOL, RHODE ISLAND, USA

SPRÅK

SVENSKA, ENGELSKA

MEDLEMSKAP:

Sveriges advokatsamfund

Kristofer Öberg

BITRÄDANDE JURIST

Kristofer tog sin juristexamen vid Lunds universitet 2012. Han har därefter bland annat arbetat som tingsnotarie och som kommunal förvaltningsjurist. Han började på RosholmDell 2015 och arbetar huvudsakligen med offentlig upphandling, kommersiell avtalsrätt, IT/IP-rätt samt med juridisk rådgivning avseende järnväg och kollektivtrafik.

KONTAKT

+46 708 344 685
kristofer.oberg@rdlaw.se

ERFARENHET

2015: JURIST, ROSHOLMDELL ADVOKATBYRÅ
2014-2015: JURIST OCH UTVECKLINGSSTRATEG, LUNDS KOMMUN
2013-2014: TINGSNOTARIE, YSTADS TINGSRÄTT
2011-2012: NÄMNDSEKRETERARE, HYRES- OCH ARRENDENÄMNDEN I MALMÖ

UTBILDNING

2013: FIL. MAG. I BESLUTS-, RISK- OCH POLICYANALYS, HÖGSKOLAN I GÄVLE
2012: JURISTEXAMEN, LUNDS UNIVERSITET
2010: FIL. KAND. I PRAKTISK FILOSOFI, LUNDS UNIVERSITET

SPRÅK

SVENSKA, ENGELSKA

Peter Lennartz Röstlund

Peter Lennartz Röstlund

BITRÄDANDE JURIST

Peter avlade sin jur kand vid Stockholms universitet 2012. Peter har därefter varit verksam inom det förvaltnings- och socialrättsliga området och som tingsnotarie i allmän domstol. Han började arbeta på RosholmDell 2016 och arbetar främst med processrätt, fastighets- och entreprenadrätt samt offentlig upphandling.

KONTAKT

+46 709 915 912
peter.lennartz.rostlund@rdlaw.se

ERFARENHET:

2016: JURIST PÅ ROSHOLMDELL ADVOKATBYRÅ AB
2014-2016: TINGSNOTARIE, KALMAR TINGSRÄTT
2012-2014:  JURIST, BRUKARKOOPERATIVET JAG

UTBILDNING:

2012: JURISTEXAMEN, STOCKHOLMS UNIVERSITET
2010: ISLANDS HÖGSKOLA – JURIDIKSTUDIER

SPRÅK:

SVENSKA, ENGELSKA

 

Jonas Axelson

Jonas Axelson

BITRÄDANDE JURIST

Jonas studerade juridik vid Lunds universitet och tog sin juristexamen 2016. Han har tidigare arbetat som juristassistent på RosholmDell Advokatbyrå och som amanuens vid Juridiska fakulteten i Lund. Jonas arbetar främst med bolags-, bank- och finans- samt entreprenadrätt.

KONTAKT:

+46 703 274 023
jonas.axelson@rdlaw.se

ERFARENHET:

2016: JURIST, ROSHOLMDELL ADVOKATBYRÅ
2015: SOMMARNOTARIE, ADVOKATFIRMAN VINGE
2013-2016: AMANUENS, JURIDISKA FAKULTETEN, LUNDS UNIVERSITET

UTBILDNING:

2016: JURISTEXAMEN, LUNDS UNIVERSITET
2015: WESTMINSTER UNIVERSITY, LONDON – JURIDIKSTUDIER

SPRÅK:

SVENSKA, ENGELSKA

 

Louise Björneman

Louise Björneman

ADVOKAT

Louise avlade sin jur.kand. vid Lunds universitet 2010. Hon arbetar med olika affärsjuridiska områden. Hennes fokus ligger på bolagsrätt, aktiemarknads- och kapitalmarknadsrätt, företagsöverlåtelser samt obeståndsrätt. Louise har erfarenhet av att biträda såväl ägarledda som börsnoterade bolag. Hon har dessutom vana vid att bistå med juridisk rådgivning till både nationella och internationella bolag och koncerner.

KONTAKT:

+46 708 344 685
louise.bjorneman@rdlaw.se

ERFARENHET:

2016: Jurist RosholmDell Advokatbyrå AB
2015-2016: Jurist Ernst & Young AB
2009-2015: Jurist Trägårdh Advokatbyrå AB
2008-2009: Juridisk och administrativ assistent Ackordscentralen Malmö AB

UTBILDNING:

2010: Jur.kand. Lunds universitet

SPRÅK:

Svenska, Engelska

MEDLEMSKAP:

Sveriges advokatsamfund

 

Lisa Almgren

Lisa Almgren

ADVOKAT

Lisa har arbetat som affärsjuridisk rådgivare sedan 2000. Hon har varit verksam som biträdande jurist och advokat, både i England och Sverige. Lisa har även under ett antal år arbetat som bolagsjurist för Södra Skogsägarna ekonomisk förening. Hon är specialiserad på kommersiell avtalsrätt, företagsöverlåtelser och bolagsrätt.

KONTAKT:

+46 767-653 994
lisa.almgren@rdlaw.se
Ladda ner VCF-card ↓

ERFARENHET:

2017-: Advokat, RosholmDell Advokatbyrå AB
2015-2017: Advokat, Advokatfirman Glimstedt i Växjö AB
2007-2014: Bolagsjurist, Södra Skogsägarna ekonomisk förening
2006-2007: Senior biträdande jurist, Mannheimer Swartling Advokatbyrå
2000-2006: Biträdande jurist, Grundberg Mocatta Rakison LLP (nu McGuire Woods LLP), London

UTBILDNING:

1995-2000: Lunds Universitet – jur. kand
1999-2000: London School of Economics and Political Science – intellectual property law, contract law, mercantile law and English legal institutions
1998-1999: Université de Sorbonne – franska studier
1993-1995: Sigrid Rudebecks Gymnasium, Göteborg – Samhällsvetenskaplig linje
1989-1992: La Châtaigneraie, Schweiz – IGCSE

SPRÅK:

Svenska, Engelska

MEDLEMSKAP:

Sveriges advokatsamfund

ENGAGEMANG

2017 Medlem i valberedningen för Bergs Timber AB (publ)

KONTAKTA OSS

KONTAKT

+46 470 78 88 55
info@rdlaw.se

ADRESS

Klostergatan 1
SE-352 30 Växjö Sverige

ADRESS

Stortorget 11
SE-252 20 Helsingborg Sverige

ADRESS

Fiskaregatan 46
SE-392 31 Kalmar Sverige

BESÖKSADRESS

Karlavägen 57
Stockholm
Sverige

SKICKA ETT MEDDELANDE