RosholmDell har biträtt Thevea Brands Group i samband med förvärvet av We Brand You Play AB. We Brand You Play är en agentur för atleter, influensers och företag med specialisering inom digital marknadsföring samt event management. Förvärvet är en strategisk del i koncernens pågående tillväxtresa och i linje med förvärvsplanen. Genom förvärvet av We Brand You Play når Thevea Brands Group-koncernen ut till atleter och influensers och utökar koncernens kunderbjudande genom att täcka in agentur och event management. Grundaren, Madeleine Ziegert, kommer fortsatt vara verksam i bolaget.

RosholmDells team bestod av Martin Dell, Rebecca Zackrisson och Julia Degerfeldt.