RosholmDells medarbetare Jonas Axelson och Kerstin Eifrém var två av huvudföreläsarna vid ett seminarium om GDPR, den nya europeiska dataskyddsförordningen som träder ikraft i maj 2018. Seminariet hölls i Kalmar i slutet av augusti och lockade nästan 200 deltagare från näringslivet, kommuner och myndigheter.

GDPR ställer ökade krav på alla företag och organisationer som hanterar personuppgifter. Det innebär bland annat att omfattande information måste ges till personer vars personuppgifter behandlas, att personerna kan ha rätt till att få sina personuppgifter raderade eller behandlingen av dem begränsade och att dataintrång skyndsamt måste anmälas till Datainspektionen. Den som inte följer bestämmelserna i GDPR riskerar höga sanktionsavgifter.

RosholmDell arbetar med GDPR dagligen och har ingående kompetens på området. Vi har hjälpt såväl It-bolag som börsnoterade bolag med implementeringen av GDPR.

Vill du veta mer? Kontakta Anders Rosholm, 0707–344 661 eller anders.rosholm@rdlaw.se.