RosholmDell hälsar Jonas Rydström välkommen som ny kollega. Jonas kommer närmast från en tjänst som jurist på Danske Bank där han arbetat med bankens large cap-kunder med fokus på likviditetshantering, exportfinansiering och lånetransaktioner. Jonas kommer främst att arbeta med byråns bank- och finansfrågor samt med företagsöverlåtelser.