Vi levererar Användbar Juridik

Med en omfattande erfarenhet i ryggen tar vi oss an våra uppdrag med vinnarmentalitet.

Corporate & Private equity
Företagsöverlåtelser
Kommersiell avtalsrätt
Järnväg & kollektivtrafik
Offentlig upphandling
Immaterialrätt & IT-rätt
Kommersiell tvistelösning
Arbetsrätt
Miljörätt
Fastighets- och hyresrätt
Entreprenadrätt