Arbetsrätt

RosholmDells arbetsrättsexperter kan bistå dig med all typ av arbetsrättslig rådgivning. Vi ger dig råd och bistår vid upprättande av anställningsavtal och konsultavtal samt andra typer av avtal mellan arbetsgivare och anställda. Det kan till exempel vara avtal för verkställande direktör och andra nyckelpersoner, hantering av lojalitets-, konkurrens- och sekretessfrågor, uppsägningar eller driftsinskränkningar. Vi kan också bistå vid omorganisationer eller andra förändringar av arbetsgivarens verksamhet, såsom rörelse- eller aktieöverlåtelser.

Medarbetare

Carolina Thoft (gruppansvarig), Sofia Persson, Shkurta Pepaj, Viktor Johansson, Nathalie Andersson