Entreprenadrätt

RosholmDells entreprenadteam kan bistå dig med all typ av entreprenadrättslig rådgivning. Vi upprättar och granskar entreprenadkontrakt och handlingar samt bistår såväl i frågeställningar under entreprenadtiden som i garanti- och ansvarsfrågor liksom skadestånd. Processföring i entreprenadtvister är en del av vår verksamhet. Du kan även få hjälp när det uppstår oväntade situationer eller konkurser under entreprenadtiden samt med konsultansvar. Vi besitter därutöver spetskompetens inom Plan- och bygglagen.

Medarbetare

Susanna Kilhberg (gruppansvarig), Martin Klarin, Viktor Lundberg