Fastighets- och hyresrätt

I RosholmDells fastighetsgrupp finns specialistkompetens inom tidiga skeden, specialfastighetsrätt, kommersiell hyresjuridik och transaktion. Vi erbjuder ett gediget stöd i samtliga fastighetsjuridiska frågor och tillsammans har vi kunskapskedjan hela vägen från detaljplanearbete till exit, vilket ger våra klienter ett uppskattat mervärde. Vi bidrar även aktivt i utvecklingen av marknadens vanligast förekommande samförhandlade avtalsmallar. Våra klienter är fastighetsförvaltande, fastighetsutvecklande bolag och kommuner eller andra fastighetsägande eller nyttjanderättshavande bolag och vi företräder även kedjeaktörer på hyresgästsidan. Genom att arbeta både för hyresvärdar och hyresgäster har vi ett djup i våra erfarenheter och insikter som är till nytta i varje uppdrag.

Medarbetare

Susanna Kihlberg (gruppansvarig), Johan Norrlin, Martin Klarin, Daniel Drott, Nathalie Andersson, Viktor Lundberg, Niklas Olsson, Julia Degerfeldt