Företagsöverlåtelser

Vi har lång erfarenhet av både nationell och internationell transaktionsjuridik. Vi har varit rådgivare åt såväl ett antal av Sverige mest kända industribolag som ett stort antal Private Equity-bolag vid köp och försäljningar av bolag. Vi inriktar oss på medelstora och mindre transaktioner och kan genom vår spetskompetens erbjuda en effektiv transaktionshantering. Vi biträder ofta våra kunder genom hela transaktionen vilket bl a innefattar s k due diligence, finansieringsrelaterade frågor samt upprättande, granskning och förhandling av såväl överlåtelseavtal som andra avtal som kan vara aktuella i transaktionen.

Medarbetare

Anders Rosholm (gruppansvarig), Martin Dell, Nicklas Lång, Rebecca Zackrisson, Susanna Kihlberg, Viktor Johansson, Daniel Drott, Viktor Lundberg, Per Gruwberger, Linn Månsson