Immaterialrätt och IT-rätt

Skyddar ert bolag sina immateriella rättigheter? Har ni försäkrat er om äganderätten till de produkter eller det datasystem som era konsulter har tagit fram? Använder någon annan ert varumärke otillåtet? Har någon lagt beslag på ert varumärke som domännamn? Behöver ni förhandla en licens för en ny programvara? Vad händer med er verksamhet om bolaget som tillhandahåller ert IT-rättsliga affärssystem går i konkurs? Vi fokuserar på att vara ett affärsmässigt inriktat stöd och att kombinera goda juridiska kunskaper med förståelse för ert bolags verksamhet. Vår kompetens omfattar i stort sett all slags immaterialrätt och IT-rätt såsom exempelvis frågor rörande upphovsrätt, varumärkesrätt, firmor, patent, domännamn och software.

Medarbetare

Anders Rosholm (gruppansvarig), Rebecca Zackrisson, Viktor Johansson, Elsa Elmgren Stenkula, Sofia Persson