Järnväg och kollektivtrafik

Vi är Sveriges enda advokatbyrå med uttalad huvudsaklig specialisering inom järnväg och kollektivtrafik. Martin Dell har i mer än 15 år rådgett ett stort antal olika aktörer från branschens samtliga områden. Några av de frågor som vi kan hjälpa er med och som vi har erfarenhet ifrån är:

  • Strategi, dokumentation, projektledning och genomförande av upphandlingar av kollektivtrafiktjänster, både på anbudsgivarsidan och för uppdragsgivare. Vi har varit rådgivare i nästan samtliga upphandlingar av tågtrafik och flera stora upphandlingar av busstrafik sedan år 2000.
  • Dito avseende köp, hyra, finansiering eller leasing av lok, motorvagnar eller godsvagnar. Exempelvis har vi agerat rådgivare avseende inköpssituationer rörande specialvagnar och lok för systemtågsupplägg och några av de i Sverige mest vanliga motorfordon för personbefordran. Tvistesituationer har i dessa sammanhang också hanterats.
  • Upphandlingar av kort- och långvariga transportavtal avseende olika godsslag, exempelvis kemikalier, virke, malm och mineralolja, både för transportörer och uppdragsgivare.
  • Infrastrukturprojekt, såsom ut- och ombyggnad av banor, ERTMS-upprustning, terminaler och lossningsanläggningar.
  • Löpande frågor inom driften, såsom garantiärenden, tillstånd, avgifter, kollisioner eller fastighetsfrågor.
  • Martin Dell är dessutom artikelförfattare och föredragshållare inom ämnet.

Medarbetare

Martin Dell (gruppansvarig), Elsa Elmgren Stenkula