Kommersiell avtalsrätt

Vi har särskilt stor erfarenhet av frågor relaterade till inköp och försäljning av varor och tjänster, både ur ett nationellt och internationellt perspektiv. Vi hanterar avtal och förhandlingar relaterade till exempelvis tillverkningsavtal, inköps- och försäljningsavtal, återförsäljaravtal, agentval, allmänna villkor, leveransvillkor, legotillverkningsavtal, outsourcingavtal samt strategiska inköpsamarbeten.

Medarbetare

Per Gruwberger (gruppansvarig), Anders Rosholm, Nicklas Lång, Martin Dell, Peter Lennartz, Martin Klarin, Sofia Persson, Caroline Elison, Viktor Johansson, Sebastian Hallberg