Kommersiell tvistelösning

På RosholmDell följer vi våra klienter i hela deras verksamhet och självklart finns vi där om en tvist skulle uppstå. Vi har omfattande erfarenhet av tvistemål i såväl allmän domstol som i skiljenämnd och flera av våra jurister har mångårig erfarenhet från domstolsväsendet. Vi följer våra klienter genom hela den rättsliga processen och betraktar oss själva som en strategisk partner till vår klient både under möten och diskussioner mellan parterna och vid domstolsförhandlingarna.

Medarbetare

Johan Norrlin (gruppansvarig), Carolina Thoft, Nicklas Lång, Peter Lennartz, Martin Klarin, Sebastian Hallberg, Nathalie Andersson